Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

ΟΙ «ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ» ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ)


  Ο ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ συνέταξε μία σύνοψη των φορολογικών ελαφρύνσεων που μπορεί να έχει ο κάτοχος –και ο νέος αγοραστής- των μικρών σκαφών αναψυχής. Όντως, η επιβάρυνση της έκτακτης φορολογίας και του τεκμηρίου διαβίωσης (ανάλογα με τον χρόνο χρήσης) είναι πολύ λογική, κι έτσι το μεγάλο πρόβλημα της αγοράς εστιάζεται α) στην κακή ψυχολογία του αγοραστικού κοινού, β) στην αβεβαιότητα για το οικονομικό μέλλον της χώρας και γ) στην απροθυμία των τραπεζών να εγκρίνουν επαγγελματικά και καταναλωτικά δάνεια. Ελπίζουμε τους αμέσους επόμενους μήνες να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση και να αρχίσει και πάλι να κινείται η αγορά, με στόχο την ανάκαμψη για την σαιζόν του 2012.


Α΄ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΚΑΙ ΜΗ
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
(Σε ευρώ)
Μέχρι 5 μέτρα
4.000,00
Πάνω από πέντε (5) μέτρα
2.000/μέτρο
Β΄ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ Ή ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ Ή ΜΙΚΤΑ ΣΚΑΦΗ
ΜΕ ΧΩΡΟ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
(Σε ευρώ)
Έως 7 μέτρα
 12.000
Πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα
3.000/μέτρο
Πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα
7.500/μέτρο
Πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα
15.000/μέτρο
Πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα
22.500/μέτρο
Πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα
30.000/μέτρο
Πάνω από 22 μέτρα
50.000/μέτρο


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΕΥ 1: Τα ποσά και των δύο παραπάνω (Α΄ και Β΄) περιπτώσεων μειώνονται, ανάλογα με την παλαιότητά του σκάφους, κατά 15% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και 30% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΕΥ 2: Τα ποσά της περίπτωσης Β΄ (με χώρους ενδιαίτησης) μειώνονται κατά 50% για ιστιοφόρα και για πλοία που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο τύπων "τρεχαντήρι", "βαρκαλάς", "πέραμα", "τσερνίκι" και "λίμπερτυ".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΕΥ 3: Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΕΥ 4: Για σκάφος με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος.


ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ φόρος πολυτελείας (10%) στα σκάφη αναψυχής (πολυεστερικά, φουσκωτά με γάστρα κ.λπ.) με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα.

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ φόρος πολυτελείας (10%) στους κινητήρες ανεξαρτήτως είδους και ανεξαρτήτως ολικού μήκους του σκάφους.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ έκτακτη εισφορά (5% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους) στα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα ή μη ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

1. ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΑΧΥΠΛΟΟ Ή ΜΗ)
• Μέχρι 5 μέτρα 4.000 €
• Για πάνω από 5 μέτρα, προσαύξηση κατά 2.000 € το μέτρο.

2. ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ
• Μέχρι 7 μέτρα 12.000 €
• Πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα 3.000 € ανά μέτρο κ.λπ.

3. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

3.1 ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τεκμήριο ισχύει μόνον για τους μήνες χρήσης του σκάφους.

Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Σκάφος αναψυχής ανοικτού τύπου μήκους πέντε (5) μέτρων έχει τεκμήριο για χρήση όλο το χρόνο 4.000 €, αν όμως το σκάφος χρησιμοποιηθεί 3 μήνες το τεκμήριο που θα ισχύει είναι 1000 €.

3.2 ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ
- Κατά 15% μετά την παρέλευση 5ετίας

- Κατά 30% μετά την παρέλευση 10ετίας από την, για πρώτη φορά, εγγραφή στο Νηολόγιο ή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών – Β.Ε.Μ.Σ., ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους).

3.3 ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ

Κατά 30% για τους συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

3.4 ΛΟΓΩ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
- Κατά 50% για τα ιστιοφόρα με χώρους ενδιαίτησης και

- Κατά το ίδιο ποσοστό 50% για τα πλοία αναψυχής που κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

4. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου