Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Λάβαμε και δημοσιεύουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον δελτίο πληροφοριών από τον ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ, στο οποίο δίνονται σαφείς και οριστικές απαντήσεις σε πέντε σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον φόρο πολυτελείας των σκαφών αναψυχής άνω των 7,5 μέτρων (δηλαδή, σε ποιές περιπτώσεις αποδίδεται και σε ποιές όχι). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις αυτές δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μετά από αναλυτικά και συνεχή αιτήματα του Συνδέσμου.


ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ                                                                  10/12/2010

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ


  Με την επιστολή μας αριθ. 138/10/ET/4-8-2010 ζητήσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινιστικές απαντήσεις επί διαφόρων ερωτημάτων για τον φόρο πολυτελείας. Το Υπουργείο αυτό απάντησε με το έγγραφό του αριθ. ΔΕΦΚ 5051054/ΕΞ2010/8-12-2010.
   Τα ερωτήματα είναι τα εξής και κάτω από αυτά, μονολεκτικά, η απάντηση που δόθηκε:
    1ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Ιδιώτης έχει αγοράσει ερασιτεχνικό (ιδιωτικό) σκάφος αναψυχής, ανεξαρτήτως ολικού μήκους σε χρόνο προγενέστερο της 04-ΜΑΡ-2010, ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ν. 3833/2010, και προσκομίζει τα σχετικά παραστατικά αγοράς για να το εγγράψει στα Β.Ε.Μ.Σ. Οφείλεται φόρος πολυτελείας;
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι.
    2ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Κατασκευαστής σκαφών στην Ελλάδα πρόκειται να πωλήσει ερασιτεχνικό (ιδιωτικό) σκάφος αναψυχής, ολικού μήκους που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα και προσκομίζει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά προκειμένου να προσδιορισθεί και καταβληθεί ο φόρος πολυτελείας στην οικεία Τελωνειακή Αρχή, η οποία για να προβεί στις ενέργειες αρμοδιότητάς της απαιτεί να προσκομισθούν και παραστατικά του κινητήρα. Είναι αυτό νόμιμο;
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι 
   3ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Επιχειρηματίας έχει προβεί σε εισαγωγή ερασιτεχνικού (ιδιωτικού) σκάφους αναψυχής ολικού μήκους που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα από Τρίτη Χώρα (μη Κ-Μ της Ε.Ε.) σε χρόνο προγενέστερο της 04-ΜΑΡ-2010, ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ν. 3833/2010. Όταν πωλήσει το σκάφος αυτό, μετά την 04-ΜΑΡ-2010, οφείλεται φόρος πολυτελείας;
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι 
   4ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Επιχειρηματίας έχει ενδοκοινοτικώς αποκτήσει ερασιτεχνικό (ιδιωτικό) σκάφος αναψυχής από Κ-Μ της Ε.Ε. σε χρόνο προγενέστερο της 04-ΜΑΡ-2010, ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ν. 3833/2010. Όταν πωλήσει το σκάφος αυτό, μετά την 04-ΜΑΡ-2010, οφείλεται φόρος πολυτελείας;
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι.
   5ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Στο οικείο βιβλίο των Λιμενικών Αρχών (Νηολόγιο ή Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών-Β.Ε.Μ.Σ.), είναι γραμμένο ένα ερασιτεχνικό  (ιδιωτικό) σκάφος αναψυχής του οποίου μεταβιβάζεται η κυριότητα π.χ. λόγω πώλησης, αιτία θανάτου (εξ αδιαθέτου διαδοχή ή διαδοχή από διαθήκη), λόγω δωρεάς, λόγω γονικής παροχής κ.λπ. Οφείλεται φόρος πολυτελείας;
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι.

 Για το Δ.Σ./ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ
 Ο Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
Ηλίας Περιμένης                        Αλέξανδρος Ζέης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου